مرکز رشد شريف صفحه نخست

مدل ذهنى

- زمانی که در سازمان با مشکلات طاقت‌فرسا و تهدید کننده‌ای مواجه می‌شویم، بایستی مدل‌های ذهنی خود را تغییر دهیم تا بتوانیم به گونه‌ای تاثیرگذار عمل کنیم و این مهم، جز با درک و تشخیص مدل‌های ذهنی میسر نمی‌شود.

- سازمانی که معتقد به اشباع بودن بازار مصرف باشد، فرصتهای کمی برای فروش محصولات خود به دست می‌آورد.

- اما در همین شرایط سازمانی دیگر که اعتقاد به خلق ایده‌های جدید داشته باشد، به سوی خلاقیت و نوآوری سوق می‌یابد و همین مدل ذهنی، باعث می‌شود در آینده مدل‌های ذهنی آنها روز به روز تقویت یابد.

کتاب «سازمان یادگیرنده از نگاهی دیگر» - 960528