مرکز رشد شريف صفحه نخست

افراد بى‌منطق

- گاهی واقعاً ارزش ندارد که با بعضی‌ها وارد بحث و نزاع بشوید. زمان شما ارزشمند است. پس اگر موضوعی آن‌قدرها هم مهم نیست، لزومی ندارد با فرد بی‌منطق و منفی‌باف به بحث و جدل بپردازید.

- جمله‌ی معروفی هست که می‌گوید: «اگر با بوقلمون‌ها وقت بگذرانید، نمی‌توانید مانند یک عقاب پرواز کنید». طرف بی منطقِ شما هر که می‌خواهد باشد، یکی از اقوام یا همکاران‌تان یا هرکس دیگر، مهم این است که سیاست داشته باشید و «نحوه‌ی برخورد با افراد بی‌منطق را یاد بگیرید.»

- در سایر موقعیت‌ها نیز سعی کنید دور‌و‌بر چنین افرادی نچرخید و فاصله‌ی لازم را با آنها حفظ کنید.

منبع: chetor.com - 960524