مرکز رشد شريف صفحه نخست

آموختن در پايان

- یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد پروژه این است که عمر آن محدود است. هر پروژه هنگامی که به اهداف خود دست می‌یابد و نتایج کار به ذی‌نفعان تحویل داده میشود، پایان می‌یابد.

- پروژه «فقط» در صورتی خاتمه یافته تلقی میشود که بساطش را برچیند و «آموخته هایش را منعکس سازد.»

- اگر چه در پایان پروژه همه مشتاق هستند به مسئولیت‌های پیشین بازگردند اما ضروری است که برای انعکاس تجربه‌های کسب شده‌شان زمانی را صرف کنند. آموختن مهم‌ترین موضوع در پایان پروژه است.

- کتاب «مهارت‌های کلیدی در مدیریت پروژه» - 960522