مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز به كار دور دوم مدرسه اشتغال شريف از شهريورماه سال جارى در دانشگاه شريف

به گزارش روابط عمومی؛ عصر روز یکشنبه پانزدهم مردادماه سال جاری سمینار معرفی دور دوم مدرسه اشتغال شریف با حضور نمایندگان برخی از شرکت ها و سازمان ها و همچنین تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.


در ابتدای این برنامه دکتر بهنام طالبی مدیر مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه طی سخنانی گفت: هدف ما از برگزاری مدرسه اشتغال شریف، آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با فضای کسب و کار و اشراف آنها به توانمندی هایشان می باشد.
وی گفت: دانشگاه صنعتی شریف به لحاظ اجرا و محتوا عملکرد خوبی در دور اول مدرسه اشتغال داشته است و هم اکنون با برطرف کردن نقاط ضعف کوچکی که داشتیم و با برنامه ریزی دقیق و بهتر دور دوم مدرسه اشتغال را برگزار خواهیم نمود.
دکتر طالبی افزود: از ابتدای شهریور سال جاری استارت دور دوم مدرسه اشتغال در یک دوره 8 ماهه خواهد خورد.
در ادامه برنامه مهندس دهبیدی پور مدیر سابق مرکز رشد و کار آفرینی شریف و معاون پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف طی سخنانی به تعریف مدرسه شریف پرداخت و گفت: مدرسه جایی است که حال ما را خوب می کند و راه را به ما نشان می دهد و فرد احساس مفید بودن می کند و می تواند برای جامعه اثر بخشی بهتری داشته باشد.
وی مدرسه اشتغال شریف را یک اتفاق مبارک خواند و افزود: کسانی که در دوره اول مدرسه حضور داشتند همگی بر این اذعان دارند که مهارت های مفیدی را فرا گرفتند و احساس مفید بودن برای جامعه دارند و من امیدوارم در دوره دوم این مدرسه نیز این مهم محقق شود.


معاون پارک علم و فناوری شریف در ادامه گفت: فارغ التحصیلان ما در دانشگاه صنعتی شریف در توانمندی های سخت موفق هستند اما به عنوان یک مدیر اذعان دارم که نسبت به توانمندی های نرم آنها کمتر توجه شده است که اتفاقا مساله بسیار مهمی است و به موضوعاتی از قبیل؛ برقراری ارتباطات موثر، مهارت های کلامی، کار تیمی و... در فضای دانشگاه کمتر پرداخته می شود. 
مهندس دهبیدی پور در ادامه گفت: ما در دانشگاه شریف میزبان 12 هزار دانشجو هستیم که در قبال همه آنها مسئولیم و امیدوارم روزی فرا برسد که مدرسه اشتغال شریف چترش نه تنها برای 12 هزار دانشجوی خود باز شود، بلکه روزی را شاهد باشیم که در کل جامعه این تفکر گسترش یابد.
وی در ادامه از سه منظر به مدرسه اشتغال نگریست و گفت: مدرسه اشتغال شریف از منظر مسولین سازمان، نیروی انسانی و مسولیت اجتماعی حایز اهمیت است.
در ادامه سمینار خانم اصلانی مربی توسعه فردی و مشاور شغلی طی سخنانی به معرفی مدرسه اشتغال شریف و چگونگی تشکیل این مدرسه پرداخت و گفت: فرایند طراحی این مدرسه از سه سال پیش شروع شد و هدف ما این بود که به دانشجویان مواردی را یاد بدهیم که هیچ کجا این آموزش ها داده نمی شود ولی همیشه از آنها در خواست می شود.
گفتنی است در ادامه این سمینار امیر مهرانی مربی توسعه مهارت های فردی و سازمانی مدرسه اشتغال شریف سخنانی با موضوع رویای محتمل ارایه داد.
خاطر نشان می شود؛ خانم احمدی مدیر مدرسه اشتغال شریف از دیگر سخنرانان این سمینار بود که به معرفی فرایند مدرسه، روش و شرایط همکاری با مدرسه پرداخت.
در خاتمه این سمینار نیز خانم طباطبایی نژاد به عنوان کار آفرین، مربی توسعه مهارت های حرفه ای سخنانی پیرامون مدرسه اشتغال و مسولیت اجتماعی و برندینگ شرکت و سازمان ارایه نمود.