مرکز رشد شريف صفحه نخست

پرسش‌هاى رفتارى

🔹 در مصاحبه با مشتری، چند نمونه پرسش هستند که من دوست ندارم و اگر آن‌ها را بپرسید باید جداً پاسخ‌ها را کم ارزش در نظر بگیرید: مانند «از این استفاده می‌کنید؟» «برای این پول می‌دهید؟» «از این خوشتان می‌آید؟»

🔸 نمی‌گویم که هیچگاه این پرسش‌ها را نمی‌پرسم، ولی همیشه پرسش‌های رفتاری را به پرسش‌های بالا ترجیح می‌دهم.

👈 پرسش‌ها و صحبت‌های زیر، رفتارمحور هستند: «برایم درباره یک بار که بلیت هواپیما را آنلاین خریدی بگو» «از چه چیز آن فرآیند خوشت آمد؟ چه چیز فرآیند اعصاب خردکن بود؟» «برای رزرو بلیت قبلا از چه سیستم‌ها و روش‌های مختلفی استفاده کرده‌ای؟»

📚 منبع: businessofsoftware.ir - 960507