مرکز رشد شريف صفحه نخست

استراتژى، برنامه نيست

🔹 برنامه، پیش‌بینی اقداماتی است که جهت دستیابی به هدفِ خاصی باید انجام شود. پیش‌رانه برنامه‌ها «زمان» است. به بیان دیگر، برنامه‌ها با گام‌های زمانی به پیش رانده میشوند.

🔸 استراتژی این گونه نیست. پیش‌رانه استراتژی‌ها، فرصت‌ها هستند. استراتژی‌ با بروز فرصت، معنا می‌یابد و با از بین رفتن آن معنای خود را از دست میدهد.

👈 برنامه، یک فرایند است که با یک ترتیب منطقی، گام به گام، تحقق اهداف مورد نظر را دنبال می‌کند در حالیکه استراتژی اصولاً فرایند نیست.

❗️ اگر چه استراتژی برنامه نیست اما برای ظهور، رشد و اثربخشی نیازمند برنامه است.

📚 منبع: کتاب "استراتژی اثربخش" - 960504