مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى اولين جلسه شوراى پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

بررسی راههای ارتقای فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و تصویب آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور در این مجموعه

به گزارش روابط عمومی؛ اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با حضور اعضای این شورا در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. 
در ابتدای این جلسه دکتر تجریشی رئیس پارک علم و فناوری، گزارشی از برنامه های توسعه ای این مجموعه ارائه نمود. وی توسعه زیرساخت های فیزیکی را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های در دست اقدام پارک علم و فناوری مطرح نمود.
دکتر تجریشی در بخشی از صحبتهایش تاکید کرد؛ پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف باید به عنوان یک الگوی کامل برای تمامی پارک های دانشگاهی در کشور مطرح گردد. 
در ادامه این جلسه دکتر فتوحی رییس دانشگاه ضمن تشکر از اعضای شورا و تبیین جایگاه و نقش پارک علم و فناوری گفت: پارک علم و فناوری باید در زنجیره ی ارزش دانشگاه قرار بگیرد و تکمیل کننده آن باشد. 
ایشان همچنین توضیحاتی در رابطه با فرایند راه اندازی پارک علم و فناوری ارائه کرده و یادآور شد؛ اخذ مجوز شورای گسترش و تدوین سند راهبری پارک علم و فناوری در زمان ریاست دکتر روستا آزاد انجام شده و در سه جلسه ی هیئت امنای دانشگاه از سال 1394 تا کنون؛ اساسنامه، نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و ساختار پارک(شامل 486شرکت دانش بنیان) و مجوز استخدام کارشناسان به تصویب رسیده و همچنین ردیف بودجه ی مستقل برای پارک علم و فناوری با پیگیری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه، از ابتدای سال 1395 در قانون بودجه ی کشور منظور شده است.

وی افزود: در حال حاضر پارک علم و فناوری دارای اعتبار جاری، عمرانی و درآمد اختصاصی مستقل است و با انتصاب رییس و اعضای شورا، فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف رسما شروع شده است.
گفتنی ست؛ در این جلسه مهندس دهبیدی پور گزارشی از اقدامات انجام شده در 6 ماه گذشته و در خصوص راه اندازی این مجموعه ارائه نمود.
در انتهای جلسه نیز اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقاء فعالیت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف مطرح نمودند و در ادامه مصوبات مورد نیاز به تصویب این شورا رسید. گفتنی است؛ تصویب آیین نامه جذب و پذیرش واحدهای فناور در پارک از جمله مهمترین مصوبات این جلسه بود. 
در حاشیه جلسه نیز مذاکراتی جهت توسعه فعالیت های پارک علم و فناوری و تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز، با همکاری شرکای استراتژیک دانشگاه صورت پذیرفت.