مرکز رشد شريف صفحه نخست

خودتان را اخراج كنيد!

یکی از توصیه‌هایی که هر مدیری باید آن را در رأس برنامه‌ریزی‌های کاری خود قرار دهد، شوک‌های مدیریتی برای خودش است.

👈شوک‌های مدیریتی و نهیب زدن از بالا برای کارکنان اثر معجزه‌آسایی دارد، چه رسد به خود مدیران.

🔸بنابراین اگر می‌خواهید از دستاوردها و موفقیت‌های قبلی خود مغرور نشوید یا دچار روزمرگی و سستی در کار نشوید، حتماً به خودتان نهیب بزنید و به خود سخت بگیرید تا نگاهی تازه و نوآورانه به فعالیت‌های گذشته و حال و آینده‌تان به دست آورید.

📚منبع: دنیای اقتصاد - 960501