مرکز رشد شريف صفحه نخست

دشمن ذهن

👈 ذهن اگر چیزی برای مشغول شدن به آن نداشته باشد، دشمن خودش خواهد شد.

🔹ذهن وقتی چیزی ندارد که توجه خودش را بر روی آن متمرکز کند دچار آشوب و ناآرامی می‌شود.

🔸وقتی یک چیزِ مورد علاقه، توجه ذهن را به خودش مشغول می‌کند، مرکز توجه ذهن بیرونی شده و مجذوب آن می‌شود و همین باعث می‌شود که ذهن از درگیری درونی با خودش رها شود.

❗️به همین دلیل افرادی که در زندگی‌شان کاری یا هدفی برای پرداختن به آن ندارند، رنجورترین افراد از نظر روان هستند.

📚 منبع: کتاب ذهن توانمند - 26 تیر 96