مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين كنفرانس كارآفرينى دانشگاه شريف با رويكرد الزامات دانشگاه كارآفرين آذر 1396

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در نظر دارد کنفرانسی را تحت عنوان "اولين كنفرانس كارآفريني با رویکرد الزامات دانشگاه كارآفرين" در تاریخ 21 و 22 آذر ماه سالجاری (1396) برگزار نماید.
اين كنفرانس محلي براي تبادل نظرات و آرا و بررسي الزامات دانشگاه كارآفرين و توسعه نقش دانشجويان و اساتید در تحقق اين مهم است.
بنا بر این گزارش؛ توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني در میان دانشجویان و اساتید، توانمندسازي دانشجويان و ارتقاي مهارت‌ها و قابليت‌هاي كارآفرينانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصي در جهت توسعه كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان و بررسي الگوها و مدل‌هاي بين‌المللي در ارتباط با توسعه نوآوري و كارآفريني از مهمترين اهداف اين كنفرانس است.

همچنین؛ ويژگي‌هاي بارز دانشگاه كارآفرين از لحاظ ساختاري، كاركردي، محيط و خروجي، اهميت ترويج و فرهنگ‌سازي در جهت توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها، بهره‌گيري از ظرفيت و توان تشكل‌هاي دانشجويي جهت توسعه كارآفريني، مكانيزم‌هاي ارتقاي مهارت‌ها و قابليت‌هاي كارآفرينانه دانشجويان و اساتید، ابزارها و نهادهاي حمايت از كسب‌وكارهاي نوپاي دانشجويي، خلاقيت، نوآوري و توسعه كارآفريني، الزامات و روش‎هاي استفاده از بخش خصوصي جهت تقويت و توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها، توسعه زيست‌بوم كارآفريني در دانشگاه‌ها، نقش کامیونیتی‌ها (جوامع) در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها، شبكه‌سازي و الزامات آن با هدف توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها، الزامات پايدارسازی كسب‌و‌كارهاي دانش‌بنيان و ارزشيابي و پيامدسنجي (معیارهای موفقيت) دانشگاه كارآفرين، محورهای این کنفرانس دو روزه خواهد بود.

گفتنی ست؛ 15 شهریورماه آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش می باشد و علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://entconf.sharif.ir مراجعه نمایند.