مرکز رشد شريف صفحه نخست

هدفمند بودن يا جستجوگر بودن؟

🔹 خیلی وقت‌ها ما باید جستجوگر باشیم تا هدفمند. خیلی وقت‌ها ما نمی‌دانیم که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و آن را نمی‌توانیم از پیش طراحی کنیم اما می‌توانیم در اکنون جستجو کنیم و هر لحظه آینده را شفاف‌تر کنیم.

🔸 می‌توانیم جستجو کنیم و بفهمیم که چه چیزی یا چه کاری برایمان بیشتر معنا دارد. کمتر کسی است که در زندگی، کاری اثرگذار کرده باشد و از روز اول برایش شفاف بوده باشد که دقیقا می‌خواهد چه اثری بگذارد. بیشتر آدم‌ها در مسیر و در جستجو، اثرشان را خلق کرده‌اند.

👈 انسان‌هایی که جستجوگر معنا و اثرگذاری هستند معمولاً به اهداف ملموس هم می‌رسند اما انسان‌هایی که فقط به دنبال اهداف ملموس هستند الزاماً به معنا و اثرگذاری نمی‌رسند.

منبع: thecoach.ir