مرکز رشد شريف صفحه نخست

كسب تنديس زرين جشنواره شيخ بهايى توسط كارآفرينان دانشگاه شريف

تیم پایدار بتن توانمند از تیم های مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی موفق به اخذ رتبه نخست جشنواره در بخش المپیاد طرح کسب و کار گردید.

همچنین کمیته داوران جشنواره، به دلیل ارائه قابل توجه و تاثیرگذار در بخش فرصت های سرمایه گذاری، از سرپرست این تیم آقای مهندس امین اسرافیلی تقدیر ویژه به عمل آورد.
به گفته دبیرخانه جشنواره نزدیک به 600 طرح از سرتاسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که از این بین 25 طرح به بخش نهایی راه یافته بودند.

هفت سکه تمام بهار آزادی، کمک هزینه شرکت در رویداد اسلاش (فنلاند) و تندیس زرین جشنواره ملی شیخ بهایی جایزه رتبه برتر جشنواره بود که توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر فرهادی، به تیم برگزیده اهدا شد.