مرکز رشد شريف صفحه نخست

چطور نه بگوييم و بله بگيريم؟

🔹افراد اغلب قادر نیستند به شکل موثری نه بگویند زیرا نمی‌دانند چگونه باید قدرت شخصی‌شان را اعمال کنند بدون این‌که روابط‌شان با دیگران به خطر بیفتد.

🔸نه گفتن پیش از هرچیزی بله گفتن به خودتان و حمایت از چیزی‌ست که برایتان مهم است.

🔹هنر رهبری در بله‌ گفتن نیست بلکه در نه‌ گفتن شماست.

🔸شما می‌توانید با استفاده از فرمول «بله!-نه.-بله؟» جواب منفی بدهید و هیچ تنشی نیز ایجاد نکنید.

🔹بسیاری به جای گفتن یک «نه مثبت»، به کاری که نمی‌خواهند تن می‌دهند، پرخاشگری می‌کنند، یا از زیر کار در می‌روند. چنین راهبردهای ضعیفی کارآیی ندارند.

🔸برای این‌که نه شما را بشنوند نیازی به فریاد زدن نیست؛ نیازی به پرخاش‌گری نیست؛ نیازی به چرب‌زبانی نیست. یک لحن محکم خنثی هم کار خوب کار می‌کند.

🔹از نه‌ گفتن به شکل احساسی یا واکنشی پرهیز کنید؛ در عوض محکم و شفاف باشید.

🔸یک «طرح جایگزین» داشته باشید برای شرایطی که طرف مقابل نتوانست با شما موافقت کند.

🔹هدف از یک «نه مثبت» رسیدن به توافقی است که مورد قبول دو طرف باشد.

📚 منبع: yarikadeh.com