مرکز رشد شريف صفحه نخست

عدم قطعيت

🔸ممکن است گاهی آینده‌تان را تیره و تار ببینید و اضطراب زیادی را تجربه کنید، همیشه مواقعی پیش می‌آید که مطمئن نیستیم چه راهی را باید طی کنیم، همیشه روزهایی وجود خواهند داشت که با انتخاب های پیش رویمان در اندیشه فرو میرویم ...

☘ اما این یک اصل همیشگی است ... عدم قطعیت، گوهره‌ی زندگی است.

🔹همین است که فرصت‌ها را به وجود می‌آورد. آتشی است که نوآوری با آن روشن می شود و موتوری است که ما را به پیش می‌راند.

👈 داوطلبانه این عدم قطعیت را به آغوش بکشید، برنامه ریزی بازی‌تان را تغییر دهید، محصولات را بهبود بخشید.

📚 منبع: کتاب "ای کاش وقتی 20 ساله بودم می‌دانستم"