مرکز رشد شريف صفحه نخست

تفاوت شخصيتى برونگرا و درونگرا در مديريت زمان

🔹درونگراها، در خلوت خود، می‌توانند با صرف انرژی کمتر به برنامه های خود برسند و زمان‌بندی‌ها را رعایت کنند. چون در حضور جمع، بخشی از انرژی آنها در تعامل با دیگران مستهلک می‌شود.

🔹برونگرا ها فعالیت‌های خود را در حضور جمع بهتر و با علاقه‌ی بیشتر انجام می‌دهد و در این شرایط، بهتر می‌تواند به برنامه های زمان‌بندی خود وفادار باشد.

👈 به صورت متوسط،برونگراها در مقایسه با درونگراها بیشتر به دنبال بهانه برای پرت شدن حواس می‌گردند .

👈 اگر چیزی به نام حریم زمانی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از حریم شخصی در نظر بگیریم، می‌توان حدس زد که تیپ شخصیتی درونگرا تمایل به حفظ حریم زمانی خود دارد و احتمالاً‌ تیپ شخصیتی برونگرا به سادگی برای ورود به این حریم آمادگی دارد و این کار را منفی نمی‌بیند.

📚 منبع: bestanswer.info