مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مسئولين بانك دولتى سرمايه گذارى فرانسه در دانشگاه صنعتى شريف

چند تن از مدیران ارشد بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه ضمن بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه با مسئولین دانشگاه صنعتی شریف دیداری دوستانه داشتند.

به گزارش روابط عمومی؛ هیأتی متشکل از مدیران ارشد بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه متشکل از نیکولاس دوفور؛ مدیر عامل بانک دولتی سرمایه گذاری، پل فرانسوا فورنیه؛ معاون مدیر کل در حوزه فن آوری، بنجامین ریچارد؛ مدیر بخش سرمایه گذاری و پدرو نووو؛ مدیر بخش سرمایه گذاری در بخش صادرات و مشاوره ویژه رئیس هیئت مدیره ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف و بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه در نشستی دوستانه با برخی از مدیران دانشگاه صنعتی شریف گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این نشست دوستانه، دکتر علی موقر مدیر روابط بین الملل دانشگاه به معرفی دانشگاه صنعتی شریف پرداخت. وی ضمن معرفی دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه به میزان تولید علم در دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد.
مدیر روابط بین الملل دانشگاه در ادامه به بیان برتری ها و مزیت های دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و یادآور شد که رتبه های برتر کنکور سراسری این دانشگاه را برای ادامه ی تحصیل انتخاب می کنند.
دکتر مختاری مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه نیز در بخش دیگری از این جلسه در خصوص فعالیت های شرکت های دانش بنیان و نحوه ی فعالیت آنها صحبت کرد. وی همچنین در خصوص وضعیت ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با صنعت توضیحاتی ارایه نمود و برنامه های این دانشگاه را در خصوص بهبود و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت بیان نمود.
در ادامه ی این جلسه نیز نیکولاس دوفور در خصوص عمده فعالیت های بانک دولتی سرمایه گذاری فرانسه توضیحاتی را بیان نمود.گفتنی ست؛ پس از این جلسه اعضای نشست از مجتمع خدمات و فناوری دانشگاه و مراکز مستقر در آن بازدید نموده و از نزدیک با نحوه و نوع فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.