مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور مديران ارشد شركت‌هاى آلمانى در دانشگاه صنعتى شريف

مدیران شرکتهای آلمانی در حوزه های انرژی، هوانوردی، مکانیک، هتلداری، تجارت الکترونیک بین المللی و محیط زیست، صبح امروز ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع خدمات فناوری این دانشگاه بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی؛ هیئتی ۱۸ نفره متشکل از مدیران شرکتهای آلمانی در حوزه های انرژی، هوانوردی، مکانیک، هتلداری، تجارت الکترونیک بین المللی و محیط زیست امروز از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف بازدید نموده و با برخی از مدیران دانشگاه صنعتی شریف گفتگو و تبادل نظر کردند.

در ابتدای این نشست دوستانه، دکتر مختاری مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه در خصوص فعالیت های شرکت های دانش بنیان و نحوه ی فعالیت آنها صحبت کرد. وی همچنین در خصوص وضعیت ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با صنعت توضیحاتی ارایه نمود و برنامه های این دانشگاه را در خصوص بهبود و گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت بیان نمود. در ادامه نیز مدیران شرکتهای آلمانی به معرفی شرکتهای خود و فعالیتهایشان پرداختند.
گفتنی ست پس از این جلسه اعضای این نشست از مجتمع خدمات و فناوری دانشگاه و مراکز مستقر در آن بازدید نموده و از نزدیک با نحوه و نوع فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.