مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد اعضاى هيئت علمى دانشگاه كرتن استراليا از دانشگاه صنعتى شريف

به گزارش روابط عمومی؛ هیئتی چهارنفره به سرپرستی پروفسور اندریس استلبویکس معاون دانشگاه کرتن استرالیا به همراه پروفسور محمد شرکت معصوم، پروفسور برایان اونز، و پروفسور آیان هوارد ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف از این دانشگاه بازدید کرده و با برخی از مسئولین دانشگاه دیداری دوستانه داشتند.
بنا بر این گزارش؛ این هیئت در ابتدا از پژوهشکده ی علوم و فناوری نانو بازدید نموده و سپس طی جلسه ای با تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف، دکتر رشتچیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دکتر موقر، رئیس دفتر امور بین الملل دانشگاه صنعتی شریف دیداری دوستانه داشتند.


در ابتدای این جلسه دکتر موقر به معرفی دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و پس از آن اعضای هیئت استرالیایی مقدمه ای را در خصوص دانشگاه کرتن ارائه نمودند.
همچنین در این دیدار دوستانه راههای همکاری و تعامل بیشتر بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن به عنوان یکی از دانشگاههای برتر جهان، بررسی شد.
گفتنی ست پروفسور استلبویکس ضمن اشاره به وجود مراکز تحقیقاتی مشترک و مرتبط بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن بر توسعه و گسترش در زمینه های پژوهشی خصوصا مهندسی نفت تاکید کرد.

خاطر نشان می شود؛ در پایان این جلسه تفاهم نامه ای به منظور گسترش همکاریهای مشترک در زمینه های آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کرتن استرالیا به امضا رسید.

شایان ذکر است اعضای این هیئت پس از پایان جلسه از مجتمع خدمات فن آوری شریف و آزمایشگاههای مهندسی نفت بازدید کردند.

در ضمن اعضای این هیئت از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف و شتابدهنده دانشگاه نیز بازدید کردند و از نزدیک با فعالیتهای واحدهای خدمات فناوری و شتابدهنده دانشگاه آشنا شدند.