مرکز رشد شريف صفحه نخست

دلايل شكست محصولات در بنگاه هاى كوچك

- عادی بودن محصول

- نداشتن اطلاعات کافی از بازار

- بی برنامه بودن یا برنامه ریزی ضعیف یا نادرست

- عدم حساسیت صاحبان بنگاه به مدیریت محصول جدید

- رقابت شدید

- عدم نگرش و آگاهی از بازاریابی

- حاشیه سود کم

- کوتاه بودن عمر محصول جدید

 

منبع: drroosta.com