مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشورت يكى از نيازهاى مديران

گرچه در نگاه اول همه مدیران اهمیت مشورت را میدانند اما در عمل، گاهی مدیران در شرایط خاص و بحرانی تصمیماتی می‌گیرند که بدون هیچ مشورتی انجام شده است و تبعات منفی زیادی برای سازمان دارد.

دقت کنید که مشورت کردن یک نگاه سیستمی میخواهد و باید از نظرات مختلف در سازمان استفاده کرد و این موضوع در شرایط بحرانی و خاص بیشتر خود را نشان میدهد.

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) میفرمایند: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ

آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، موارد خطا را خواهد شناخت. 

نهج البلاغه - حکمت 173