مرکز رشد شريف صفحه نخست

دلايل شكست محصولات جديد صنعتى

- بزرگنمائی اندازه بازار 

- مشکلات مربوط به طراحی محصول 

- ضعف و اشتباهات مربوط به قیمت گذاری،تبلیغ وانتخاب بازار 

- اصرار و فشار زیاد صاحبان یا مدیران ارشد برخلاف نتایج مطالعات وتحقیقات 

- هزینه های پیش بینی نشده 

- رقابت شدید 

- عدم رابطه درست بین کیفیت، هزینه و زمان

 منبع:drroosta.com