مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارزيابى؛ خوب يا بد؟

ارزیابی سالانه بر اساس کارایی فردی، روحیه کارگروهی و همکاری را در سازمان از بین می‌برد.

این روشها، کارایی کوتاه مدت را تقویت می‌کند و  برنامه‌های اساسی و دراز مدت را از بین می‌برد.

این روشها باعث می شود افراد به ارقام و اعداد متوسل شوند و تکیه بر کمیت، مدیران را از تدبیر و تعقل برای پیدا کردن راه‌حل عاقلانه و بهتر، غافل می‌کند.

ارزیابی خوب نیاز به سیستم رهبری در سازمان دارد.

یک رهبری مدبر و لایق باید یک شریک و یک رفیق و همکار در گروه خود باشد و باید ساعتها با همکاران خود صرف کند تا آنها را بشناسد و این کار باعث می شود همکاران نیز خود را بهتر بشناسند و این موضوع، کم کم، ارزیابی بر اساس اعداد و ارقام را کمرنگ خواهد کرد. 

یک روش ارزیابی خوب، افراد را برای تولید محصولات جدید و یا خدمات تازه، تشویق و ترغیب می کند یا طول عمر یک محصول، مواد یا قطعه را طولانی تر می کند یا زمینه ساز می‌شود برای اینکه موسسه سهم بیشتری از بازار در 5 سال آینده به‌دست آورد.

منبع: کتاب خروج از بحران