مرکز رشد شريف صفحه نخست

لوس شدن شركت (+فيلم كوتاه)

همانطوری که نگاه و رفتار غلط پدر و مادر و دلسوزی های زیاد، باعث لوس شدن و عدم تربیت صحیح فرزند می شود، در یک بنگاه اقتصادی هم همین اتفاق می افتد. بنگاه اقتصادی مانند بچه‌ی صاحبان بنگاه میباشد. وقتی مدیر و مالک در یک بنگاه اقتصادی یک نفر باشد، همین صاحب (یا صاحبان)، چون خیلی دلش برای شرکت می سوزد،  کسب و کار لوس می شود. یعنی جاهایی که باید سختگیری شود و جنبه‌های منفی کسب و کار اصلاح شود، اینکار انجام نمی شود و شرکت لطمه میخورد.

توصیه: در تصمیم گیری های بین خودتان آدم هایی از بیرون را دخیل کنید. آدم هایی که هیچ حس تعلقی به شرکت شما ندارند. آدمهایی که هیچ تعصبی به ایده شما ندارند. تا از این طریق نکات منفی ایده و کسب و کار را شناسایی کرده و اصلاح کنید...

مطلب بالا بخشی از فیلم ارائه آقای مهندس فردیس است که همواره توصیه های کاربردی و دقیق تجاری خودشان را در اختیار مجموعه دانشگاه شریف قرار میدهند.

برای دیدن این فیلم (فقط 2 دقیقه) نشانی زیر را حتماً مشاهده کنید.

http://www.aparat.com/v/ncC3S