مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد هيأت تجارى ژنو و هيئت دانشگاهى شهر تولوز فرانسه از دانشگاه صنعتى شريف

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، هیأتی اقتصادی متشکل از مدیران، صاحبان مشاغل و تجار موفق سوئیس که با همکاری اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و اتاق بازرگانی ژنو وارد ایران شده اند ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع خدمات فناوری این دانشگاه بازدید نمودند.
بنا بر این گزارش؛ در ابتدای این دیدار دکتر محمد شریف خانی مدیر برنامه ی مراکز خدمات فناوری دانشگاه به معرفی دانشگاه صنعتی شریف پرداخت.
وی ضمن معرفی تاریخچه ی این دانشگاه، برخی از افتخارات دانشگاه بین المللی دانشگاه صنعتی شریف را عنوان نمود.
دکتر شریف خانی در ادامه با اشاره به حضور رتبه های برتر کنکور سراسری در دانشگاه صنعتی شریف، از برخی از دانش آموختگان این دانشگاه به عنوان دانشمندان برجسته ی ایران و جهان یاد کرد.
خاطرنشان می شود؛ حضور این هیأت بزرگ اقتصادی سوئیسی در دانشگاه صنعتی شریف با هدف گسترش تعاملات و همکاریهای بیشتر صورت پذیرفته است.
گفتنی ست؛ این هیأت اقتصادی، ضمن بازدید از شهر تهران، بازار، کاخ گلستان، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اتاق بازرگانی تهران، بازار بورس تهران، بانک سامان، شرکت نستله و شرکت ای.سی.ال، با تجار و همچنین اعضای اتاق بازرگانی ایران و سوئیس دیدار داشته و در این سفر اقتصادی به بررسی بازار ایران جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های آتی خواهند پرداخت.

و نیز به گزارش روابط عمومی؛ هیئت دانشگاهی از دانشگاه های شهر تولوز فرانسه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند. این هیئت متشکل از مدیران روابط بین الملل دانشگاه های پل ساباتیه (UPS)، موسسه ملی پلی تکنیک تولوز (INPT)، دانشگاه حمل و نقل هوایی شهری (ENAC) و ... بوده است. میزبانی این هیئت توسط دکتر موقر، مدیر دفتر امور بین الملل و چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در دفتر امور بین الملل صورت گرفت.
در این جلسه، ابتدا دکتر موقر به معرفی دانشگاه صنعتی شریف پرداخته و سپس میهمانان دانشگاه های خود را معرفی نمودند. بحث و بررسی به منظور شناسایی راهکارهای گسترش تعاملات علمی و پژوهشی آغاز شده که در این زمینه نماینده دانشکده مهندسی شیمی و نفت عنوان نمودند که در ایران مسائل زیادی در زمینه های زیست محیطی، آب، هوا و پسماند جامد وجود دارد. همچنین یک مرکز تحقیقاتی زیست محیطی و بیو تکنولوژی در دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد که در زمینه رفع مسائل و معضلات یاد شده فعالیت می کند. همکاری با دانشگاه های تولوز علی الخصوص در زمینه توسعه پروژه های آب، هوا و پسماند جامد می تواند بسیار مفید فایده باشد. بهترین روش برای آغاز تعاملات نیز می تواند تبادل دانشجویان باشد.
دکتر موقر اذعان داشت؛ با توجه به مدل بسیار موفق تبادل دانشجو با دانشگاه گرونوبل در فرانسه در حال حاضر، می توان چنین همکاریهایی را با دانشگاه های شهر تولوز نیز اجرایی نمود.
این هیئت قبل از خروج از دانشگاه صنعتی شریف، از مجتمع خدمات فناوری نیز بازدید کردند.