مرکز رشد شريف صفحه نخست

بخشنامه لغو محدوديت پرداخت حق اولاد و الزام به پرداخت حق اولاد به بيش از دو فرزند

متن بخشنامه "لغو محدوديت پرداخت حق اولاد و الزام به پرداخت حق اولاد به بيش از دو فرزند" را که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مهر ماه 1393 صادر شده است و مطابق آن لازم الاجرا می باشد از اینجا دریافت کنید.