مرکز رشد شريف صفحه نخست

آزمون و خطا در كسب و كارهاى كوچك

با انواع فعالیت های تجاری کوچک که بیشترین میزان آزمایش و شکست را داشته اند، آشنا شوید. همچنین فعالیت های تجاری با ریسک بالا و کلیدهای موفقیت در کسب و کار های کوچک را در اینفوگراف زیر بشناسید:

 

منبع: infographics.ir