مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهترين ها را استخدام كنيم

چه مؤسس یک کسب و کار باشیم و یا یک مدیر جوان و یا حتی یک رهبر با تجربه، وقتی یک طرح و برنامۀ بزرگ داریم، فقط باید دنبال جذب بهترین ها باشیم تا یک تیم قدرتمند را جمع و جور کنیم. اینجا سه کار برای جذب استعدادهای برتر پیشنهاد می شود:

هنر داستان سرائی را ملکه کنیم :به افراد و کاندیداها صراحتاً بگوئیم چه انگیزه ای ما را به راه اندازی این کسب و کار کشانیده است و چقدر به آینده آن امیدوار و علاقمند هستیم.شور و نشاط مان برای کسب و کارمان را بی پرده به رخ بکشیم. دیگران تنها در صورتی از ما تبعیت خواهند کرد که ما را مجذوب کارمان دیده باشند. اگر احساس بیعلاقگی و سرخوردگی و ناتوانی در ما مشاهده کنند، مطمئن باشیم آنگاه بی علاقه ها، سرخورده ها و ناتوان ها را دور خود جمع خواهیم کرد.

فقط با یک ابزار کار نکنیم :هر کاندیدا و متقاضی همکاری ، ویژگی خاص خود را دارد بنابراین بهترین روش برای رساندن پیام به هر نفر ممکن است متفاوت باشد. با توجه به سوابق و شخصیت فرد متقاضی می توان به دیدگاه مناسبی برای ارائۀ پیام به ایشان دسترسی پیدا کرد. تا این ویژگی ها و راه مناسب ارتباط برقرار کردن با ایشان را پیدا نکرده ایم از ارسال پیام  پرهیز کنیم. شاید در این مرحله لازم باشد از یک مشاور متخصص وفردی مجرب در این زمینه کمک بگیریم. هیچ اشکالی نیست قطعاً بهتر از آن است که با طول موج مغایر با گیرنده متقاضی سیگنال ارسال کنیم.

سازش و مسامحه ممنوع :اگر تردید داریم، همکاری را شروع نکنیم. اولین همکاران ما یک ملاک سنجش برای نفرات بعدی هستند. حتی برای نفرات بعدی باید میلۀ پرش را در ارتفاع بالاتری قراردهیم.

منابع انسانی شایسته، والاترین و با ارزش ترین سرمایه های یک کسب و کار هستند

منبع: salary.persianblog.ir