مرکز رشد شريف صفحه نخست

ضرورت تشويق و تنبيه كاركنان

یکی از اصول مهم در مدیریت منابع انسانی، سیستم تشویق و تنبیه است. از آنجایی که استعدادها و توانایی های افراد متفاوت است و در یک سازمان، کارایی همه افراد در یک سطح نیست فلذا یک مدیر کارآمد باید سیستم تشویق و تنبیه را به درستی اجرا کند تا توازن و تعادل در سازمان پیاده شود و یک سیستم کنترلی بر عملکرد کارکنان بوجود بیاید:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرمایند:
«نیکوکار و بدكار در برابرت يكسان نباشند، كه اين كار نيكوكار را در انجام كار نيك بى رغبت، و بدكار را در بدى ترغيب مى كند، هر كدام را نسبت به كارشان پاداش بخش.» نهج البلاغه، نامه 53

و نیز فرمودند: «اُزْجُرِ الْمُسىءَ بِثَوابِ الْمُحْسِنِ: بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كن.» نهج البلاغه، کلمات قصار 177