مرکز رشد شريف صفحه نخست

نردبان را سنگين نكنيد

دراكر مي‌گويد "بسياري از آنچه ما مديريت مي‌ناميم دشوار كردن كار افراد است

اين تصوير، گفته بالا را نمايش مي‌دهد. مديراني هستند كه دوست دارند سازمان را به روش‌ها و تكنيك‌هاي مختلف مديريتي مجهز كنند با اين هدف كه مديريت بهتري انجام دهند يا شايد هم خودي نشان دهند بدون اينكه در نظر داشته باشند كه چه هزينه‌هايي به سازمان تحميل خواهند كرد و چه منابع و فرصت‌هايي را نابود خواهند كرد. اين مديران عاشق موج‌هاي مديريتي هستند تا بر آن‌ها سوار شوند و اهداف خود را دنبال كنند

نردبان كار سازمان را خود را تنها به آن ابزار و تكنيك‌هاي مديريتي مجهز كنيد كه آن را به نردبان مؤثرتري تبديل كند نه اينكه آن را غيرقابل استفاده كند. براي اين كار بايد ملاحظات مختلفي را در نظر داشته باشيد.