مرکز رشد شريف صفحه نخست

همايش افتتاحيه نخستين طرح «پيمايش نوآورى ايران» در دانشگاه صنعتى شريف

همايش افتتاحيه نخستين طرح "پيمايش نوآورى ايران" با تلاش پژوهشكده سياستگذارى علم، فناورى و صنعت دانشگاه صنعتى شريف 29 مهرماه در دانشگاه برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، سعيدحسين رفيعى دبير همايش پيمايش نوآورى ايران در خصوص برگزار چنين همايش هايى گفت: شركت‌ها از آن نظر كه بستر اصلى نوآورى در يك كشور هستند همواره به عنوان يكى از مهم ترين اركان رشد اقتصادى كشورها محسوب مى‌شوند. اين نقش بى ‌بديل آنها موجب شده است تا سياست‌گذاران توجه ويژه ‌اى بر رفع موانع نواورى و آماده سازى بسترهاى لازم براى رشد و شكوفايى شركت‌ها داشته باشند. بر همين اساس و به منظور شناسايى مشكلات و چالش‌هاى پيش روى آنان هر سه سال يكبار طرحى با عنوان پيمايش نوآورى در بسيارى از كشورهاى جهان برگزار مى‌شود. اهميت اين طرح به حدى است كه در بسيارى از نهادهاى بين المللى سياست گذارى، از جمله كميسيون اروپا بخش مجزايى به اين امر اختصاص يافته و نتايج حاصل از اين طرح به طور منظم مورد استفاده تصميم گيران اين نهادها قرار مى‌گيرد.

وى افزود؛ در ايران نيز براى نخستين بار، پيمايش نوآورى با حضور ده‌ها شركت دانش بنيان توسط پژوهشكده سياست‌گذارى علم، فناورى و صنعت دانشگاه صنعتى شريف و پشتيبانى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و برخى ديگر از نهادهاى حاكميتى، تشكل هاى علمى و صنفى، پارك ها و صندوق هاى مالى و ديگر نهادهاى حمايتى، برگزار مى شود.

دبير اين همايش خاطرنشان كرد؛ با توجه به جديد بودن اين طرح، براى افزايش كيفيت انجام آن، همايش پيمايش نوآورى ايران، به عنوان افتتاحيه اين طرح در نظر گرفته شده است. در اين همايش تلاش مى شود تا شركت كنندگان ديد جامعى نسبت به روند برگزارى اين پيمايش و بخش‌هاى مختلف و برنامه زمانى آن پيدا كنند.

رفيعى با اشاره به اهداف برگزارى اين همايش گفت: شناخت بهتر سياستگذاران از جريان نوآورى در كشور، شناخت بهتر مديران از وضعيت نوآورى در شركت خود، شناسايى عوامل تعيين كننده نوآورى، شناسايى عوامل محدود كننده نوآورى، طرح ريزى نوآورى در بخش‌هاى جديد و ارزيابى روندها از جمله مهم ترين اهدافى است كه در اين همايش مورد توجه قرار گرفته است.

وى يادآور شد؛ در حاشيه همايش، نمايشگاه ارايه برخى خدمات مورد نياز شركت هاى دانش بنيان و كارگاه هاى آموزشى با موضوعات تجارى سازى فناورى در ايران و مديريت كسب و كارهاى كوچك برگزار خواهد شد.

گفتنى ست نخستين همايش "پيمايش نوآورى ايران" در روز سه شنبه 29مهرماه سال جارى در دانشگاه صنعتى شريف برگزار خواهد شد. علاقه مندان مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس http://irsurvey.sharif.ir مراجعه نمايند.