مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى همايش مسير آينده من در دانشگاه صنعتى شريف براى دانشجويان ورودى جديد

اساتيد دانشگاه شريف در نشستى، تجربيات خود و راهكار رسيدن به موفقيت را به دانش جويان ورودى جديد ارايه كردند.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه؛ ويژه برنامه "مسير آينده من" روز يك شنبه 6 مهرماه با حضور اساتيد و كارآفرينان برجسته و استقبال گسترده دانشجويان ورودى جديد توسط مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد.

در اين برنامه اساتيد ضمن تشريح مسير حركت هر فرد، توصيه‌هاى لازم را به دانشجويان دانشگاه جهت انتخاب صحيح مسير كارى و شغلى آتى خود ارايه كردند.

گفتنى ست اساتيدى چون؛ دكتر محمد دورعلى( استاد دانشكده مهندسى مكانيك و استاد نخبه كشور)، مهندس محمدرضا شعبانعلى (فارغ التحصيل مهندسى مكانيك و MBA شريف و كارآفرين)، مهندس فرزين فرديس (فارغ التحصيل مهندسى برق و MBA شريف و كارآفرين) به بيان تجربيات و ارائه راه‌كار در رسيدن به موفقيت و انتخاب مسير مناسب براى آينده شغلى دانشجويان پرداختند.

از جمله اهداف تشكيل اين برنامه مى توان به بررسى دغدغه‌هاى دانشجويان، آشنايى با آينده آكادميك و صنعتى رشته مورد نظر، آشنايى با مواردى چون ايده اوليه كار صنعتگر و نيز چگونگى اداره يك كسب و كار و ادامه راه و ايجاد تعامل بين ميهمانان جلسه با هدف ايجاد فضايى جذاب و مورد تأييد مخاطبين برنامه اشاره كرد.