مرکز رشد شريف صفحه نخست

گامى مهم در كارآفرينى كشور؛ راه‌اندازى مركز نوآورى در دانشگاه صنعتى شريف

با هدف كمك به تجارى‌شدن ايده‌ها و طرح‌هاى فناورانه‌ى دانشجويى، مركز نوآورى در دانشگاه صنعتى شريف راه‌اندازى شد. اين مركز قرار است ضمن بهره‌گيرى از توان مراكز موجود در دانشگاه از قبيل مركزكارآفرينى، مركز رشد، صندوق VC و ساير نهادهاى مرتبط، شرايط لازم را جهت پرورش ايده‌هاى خلاقانه‌ى دانشجويى فراهم نمايد.

مهندس مجيد دهبيدى پور مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه، در خصوص اهداف اصلى و ضرورت ايجاد اين مركز گفت:

اعتقاد داريم كه يكى از ارزشمندترين دارايى‌ها و سرمايه‌هاى دانشگاه صنعتى شريف، برخوردارى از دانشجويان نخبه و با استعداد است كه در صورت فراهم نمودن شرايط مناسب مى‌توان ارزش آفرينى بيشترى را از اين سرمايه ارزشمند انتظار داشت. هدف اصلى از ايجاد اين مركز و طراحى و اجراى فرايند جديد، كمك به پرورش و تجارى سازى ايده‌هاى دانشجويان دانشگاه صنعتى شريف مى‌باشد. بررسى تجربه 10 ساله دانشگاه در زمينه ايجاد و توسعه كسب و كارهاى دانش بنيان نشان مى‌دهد كه مهم‌ترين نياز دانشجويان و صاحبان ايده، نه موضوع تامين مالى بلكه هدايت و پرورش مناسب ايده‌هاست. در اين مدت با ايده‌هاى زيادى مواجه بوده‌ايم كه به دليل عدم برخوردارى از مدل كسب و كار مناسب، سالها راه را به اشتباه رفته‌اند. يا مواردى را شاهد بوده‌ايم كه صاحب ايده مدتها روى ايده متمركز شده و وقت گذاشته است، اما به دليل شرايط بازار يا عدم برخوردارى از تيم مناسب و راهبر توانمند، موفق به تجارى كردن آن نشده است و وقت و انرژى خود را هدر داده‌اند. عملا به اين باور رسيده ايم كه ايده ها و صاحبان ايده نيازمند منتورهايى(مشاوران هادى) هستند كه خدمات حمايتى و هدايتى خود را از زمان شروع ايده و تدوين مدل كسب و كار ارايه دهند. اين مركز قرار است بسته متنوعى از خدمات را ارايه دهد تا بر فرايند تجارى شدن ايده اثرگذار و موثر واقع شود.

وى در ادامه افزود، اولين گام براى استفاده دانشجويان دانشگاه از خدمات اين مركز، مراجعه به سامانه مركز كارآفرينى دانشگاه (karafarini.sharif.ir) و ثبت اوليه ايده مورد نظر در قسمت مربوط به سامانه توسعه ايده‌هاى كارآفرينانه (ستاك) ست. در هنگام ثبت اوليه ايده، متقاضيان مى‌توانند به انتخاب و علاقه خود، ايده موردنظر را به يكى از 4 روش (پركردن فرم الكترونيكى، ارسال فايل صوتى، ارسال كليپ تصويرى و يا مصاحبه حضورى) براى مركز ارسال كنند. سعى شده تا جهت سهولت كاربران و متقاضيان، مكانيزم‌هاى ارسال ايده متنوع باشد تا آنها به انتخاب خود ساده ترين راه را انتخاب كنند.

ايده‌ها پس از ثبت در سامانه و ارسال به مركز، توسط تيم ارزيابى مركز كه متشكل از داوران خبره و امين است غربالگرى مى‌شود و ايده‌هايى كه قابليت تجارى شدن بالاترى دارند يا از تيم كارى توانمندى برخوردار باشند وارد مرحله بعدى كه ارايه خدمات حمايتى است مى‌شوند.

وى در خصوص خدماتى كه مركز در اختيار متقاضيان پذيرفته شده قرار خواهد داد گفت: طرح‌ها و ابتكارات پذيرفته شده در اين مرحله پس از تاييد كميته داورى، به مدت 6 ماه فرصت دارند از خدمات شتاب‌دهنده‌ى دانشگاه (شريف اكسلريتور) استفاده كنند. تامين اعتبار به ميزان 15 ميليون تومان براى هر طرح، برخوردارى از خدمات منتورشيپ كه توسط مشاوران و سرمايه گذاران حرفه اى ارايه مى شود، تامين فضاى استقرار، مشاوره هاى فنى و حقوقى از جمله خدمات اين شتاب‌دهنده است.

براى انتخاب منتورها (كه اكثرا از بخش خصوصى انتخاب مى‌شوند نقش حمايتى و هدايت ايده‌ها را بر عهده دارند) سعى شده تا از شركت‌ها و تيم‌هاى توانمند كه از تجربه مناسبى در زمينه ايجاد و توسعه كسب و كار دانش بنيان دارند استفاده شود و با دقت زيادى اين موضوع دنبال مى‌شود. چراكه مهم‌ترين خدمتى كه اين مركز ارايه مى دهد توسط اين منتورها تامين و فراهم مى‌شود.

در واقع هدف از ايجاد اين مرحله، ارتقاى توانمنديهاى كارآفرينانه تيمها و آماده سازى آنها براى ورود به فضاى كسب و كار است. سعى شده تا در اين مرحله با ارايه خدمات متنوعى كه به آنها اشاره شد، ريسك دوران ابتدايى ايجاد كسب و كار پوشش داده شود. يكى از مهم‌ترين خدماتى كه مشاوران اين مركز ارايه مى دهند، نحوه نفوذ در بازار و تدوين مدل كسب و كار براى ايده هاست.

وى در خصوص برنامه هايى كه براى طرحهاى موفق در نظر گرفته شده است گفت:

طرح‌هايى كه بتوانند به صورت موفق از اين شتاب‌دهنده خارج شوند در مراسمى كه با حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصى برگزار مى‌شود به ارائه‌ى طرح تجارى شده‌ى خود مى‌پردازند و سرمايه‌گذاران نيز طرح‌هاى برتر را از ميان طرح‌هاى برگزيده انتخاب خواهند نمود.

مهندس دهبيدى پور خاطرنشان كرد؛ طبيعى و بديهى است كه وقتى طرحى از لحاظ تيم كارى و ايده محورى و مدل كسب و كار توانمند باشد، براى انتخاب سرمايه گذار مناسب با گزينه هاى مختلفى مواجه است و مى تواند انتخاب بهتر و شايسته ترى داشته باشد. ضمن آنكه طرحهاى برگزيده از امكان استقرار در مركز رشد دانشگاه و همچنين سرمايه گذارى صندوق پژوهش و فناورى دانشگاه نيز برخوردار مى شوند.

مدير مركز رشد و كارآفرينى دانشگاه در پايان يادآور شد، ايجاد اين مركز و منظور نمودن فرايند شتابدهى به ايده‌هاى فناورانه دانشجويان، باعث افزايش كيفيت طرحها و شركتهاى متقاضى ورود به مركز خواهد شد.

گفتنى ست؛ صاحبان طرح‌ها و ايده‌هاى خلاقانه مى‌توانند طرح‌هاى خود را با مراجعه به سامانه‌ى karafarini.sharif.ir (در قسمت مسابقه‌ى ايده‌هاى كارآفرينانه‌ى ستاك) ثبت نمايند يا با شماره تلفن 6-66165484 تماس حاصل نمايند.