مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز ساخت برج فناورى دانشگاه شريف جهت شركت‌هاى دانش‌بنيان در سال جارى

New Page 1

رئيس دانشگاه صنعتى شريف از احداث نخستين برج فناورى در اين دانشگاه تا پايان سال 94 خبر داد و گفت: در گام نخست 100 شركت دانش بنيان كه در صحنه اقتصاد كشور موفق عمل كرده اند در اين برج استقرار مى يابند.

دكتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرگزارى مهر، با بيان اينكه دانشگاه صنعتى شريف نخستين دانشگاهى است كه از حدود 15 سال پيش مركز رشد و كارآفرينى تاسيس كرده است اظهار داشت: طى اين مدت با تشكيل هسته پژوهشى از ميان اساتيد و فارغ التحصيلان دانشگاه، مراكز رشد با هدف حمايت از اين فارغ التحصيلان شكل گرفت و زمينه رشد آنها فراهم شد.

وى با اشاره به اينكه هم اكنون 30 شركت فناور در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف با دوره اقامت 3 تا 5 ساله مستقر هستند، گفت: سالانه 10 شركت از مركز رشد فارغ التحصيل مى شوند كه مطابق روال معمول همه جاى دنيا برخى از آنها موفق و برخى ناموفق هستند.

روستا آزاد با بيان اينكه شركتهاى موفق فارغ التحصيل از مراكز رشد تحت عنوان شركتهاى جداشده از دانشگاه در سطح شهر ايجاد شده اند افزود: براى ايجاد هم افزايى و سينرژى ميان اين شركتها، طراحى 3 برج فناورى در شمال دانشگاه صنعتى شريف در دستور كار قرار گرفت تا اين شركتها به جاى اينكه پراكنده باشند مجمتع شده و بتوانند در كنار همديگر و ايجاد هم افزايى مجموعه هاى كارى فناور و قوى ترى تشكيل دهند.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با تاكيد براينكه احداث برج فناورى بعد از تجربه موفق مينى پارك فناورى در دستور كار قرار گرفت گفت: هم اكنون حدود 20 شركت در مينى پارك فناورى دانشگاه صنعتى شريف مستقر هستند كه قصد داريم با افزايش مقياس اين پارك، 3 برج فناورى ايجاد كرده تا تعداد قابل توجهى از اين شركتها به صورت مجتمع به فعاليت بپردازند.

وى در مورد برنامه زمان بندى مدنظر براى اجراى اين پروژه تاكيد كرد: با توجه به منابع مالى و برنامه هاى مدنظر، درصدد هستيم كلنگ احداث اين برج فناورى را امسال به زمين بزنيم و تصورمان اين است كه اولين برج را پس از يك دوره 2 ساله و با تكميل ساختمان، اواخر سال 94 بتوانيم عملياتى كنيم.

روستا آزاد با تاكيد براينكه قرار است حدود 100 شركت در گام نخست در اين برج استقرار يابند، اظهار داشت: شركتهاى جدا شده از مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف كه موفق شدند در صحنه اقتصاد دانش بنيان فعاليت داشته باشند در برج فناورى تجميع خواهند شد.

وى با بيان اينكه در احداث برج فناورى، بحث حمايت مطرح نيست اضافه كرد: تنها چيزى كه انجام مى دهيم اين است كه شركتها را با هزينه خودشان مجتمع مى كنيم تا در پروژه هاى بزرگتر مشاركت داشته باشند و ما آنها را مديريت مى كنيم.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف از شناسايى شركتهاى فناور و دانش بنيان براى استقرار در برج هاى فناورى خبر داد و گفت: بايد بدانيم كه هريك از شركتها در چه فضايى مشغول به كار هستند تا حتى الامكان به صورت تخصصى شركتها را در يك جا تجميع كنيم.

وى گفت: با توجه به تجربه فزآينده اجراى برج نخست، تصورمان اين است كه دو برج بعدى در فاصله دو سال پس از برج اول ساخته خواهد شد.

روستا آزاد گفت: پروژه برج فناورى، مدل جا افتاده اى در حوزه فناورى كارآفرينى محسوب مى شود كه در دنيا شناخته شده است و برج فناورى دانشگاه صنعتى شريف نيز الگو بردارى از اين پروژه است كه mtb نام دارد به نحوى كه ساختمانهاى مجتمع به صورت تخصصى ايجاد هم افزايى مى كنند.

به گفته وى اين مدل در كشورهايى همچون چين و هند اجرايى شده اما در كشورهاى همسايه تاكنون به اجرا در نيامده و براى نخستين بار در ايران در حال انجام است.