مرکز رشد شريف صفحه نخست

نمايشگاه ارائه دستاوردهاى شركت‌هاى دانش‌بنيان برخاسته از دانشگاه صنعتى شريف

با توجه به موفقيت حاصله در نتيجه فعاليت‌هاى انجام شده توسط فارغ‌التحصيلان و اساتيد دانشگاه صنعتى شريف جهت ثروت‌آفرينى و ايجاد شركت‌هاى دانش‌بنيان و با هدف بررسى نقش اين دانشگاه در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، در نظر است تا «شبكه‌اى متشكل از شركت‌هاى دانش‌بنيان برخاسته از اين دانشگاه» ايجاد گردد تا ضمن تعريف خدمات متقابل دانشگاه و شركت‌ها، به بررسى نحوه گسترش تعاملات فى‌مابين شركت‌ها و دانشگاه و ارزش‌آفرينى بيشتر براى خانواده شريف و كشور بپردازد.

به همين منظور و در اولين گام، «نمايشگاه ارائه دستاوردهاى شركت‌هاى دانش‌بنيان برخاسته از دانشگاه صنعتى شريف» كه توسط اعضاى خانواده شريف (دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و اساتيد) شكل گرفته و يا مديريت مى‌شوند در تاريخ 30 ارديبهشت لغايت اول خردادماه 93 در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.

با توجه به رويكردهاى كليدى دولت در جهت حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان، اين نمايشگاه مورد بازديد مسئولين و متوليان توسعه فناورى و حاميان شركت‌هاى دانش‌بنيان كشور قرار خواهد گرفت و فضاى مناسبى جهت ارايه دستاوردهاى فناورانه شركت‌ها فراهم مى‌نمايد. ضمن آنكه برنامه‌هاى متنوعى نيز جهت هم‌افزايى و استفاده از تجربيات و توانمندى‌هاى اين شركت‌ها و بازديد فارغ‌التحصيلان و دانشجويان طراحى شده است.

جهت دريافت اطلاعات تكميلى با دبيرخانه برنامه با شماره تلفن 5-66028963 تماس حاصل فرماييد و يا به نشانى زير مراجعه نماييد:

New Page 1

http://aro.sharif.ir