مرکز رشد شريف صفحه نخست

پنجمين همايش ملى ارتقاى توان داخلى توسط دانشگاه صنعتى شريف برگزار مى شود

بنا به گزارش روابط عمومى، اين همايش با تلاش دانشگاه صنعتى شريف و مشاركت فعال وزارتخانه‌هاى صنعت، معدن و تجارت، نفت و نيرو در روزهاى 30 و 31 ارديبهشت‎ماه سال جارى در پژوهشگاه بين المللى صنعت نفت برگزار خواهد شد.

اهميت اين رويداد با توجه به سياست ابلاغى مقام معظم رهبرى در حوزه اقتصاد مقاومتى و توليد بيش از پيش دوچندان شده است.

مهندس على يقطين رئيس مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به موارد فوق افزود: اين همايش به عنوان يكى از شاخص ترين رويدادهاى علمى ترويجى در حوزه ارتقاى توان داخلى در سطح كشور بوده و با مجوز ملى معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و همچنين وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برگزار خواهد شد.

وى با اشاره به اهداف اين همايش گفت: شناسايى، ارائه و مستندسازى تجارب و درس‌هاى آموخته در حوزه ارتقاى توان داخلى به منظور نشر و ترويج دانش هاى ضمنى، بسترسازى به منظور ايجاد شبكه دانشى بين حوزه اى با هدف ارتقاى بنگاه هاى صنعتى و توليدات داخلى، نهادينه سازى الگوى ارزش گذارى و ارزيابى پروژه هاى ملى در كشور و ايجاد روحيه خودباورى و ترويج استفاده از توليدات ملى از اهداف برگزارى اين رويداد مى‌باشد.

رئيس مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه صنعتى شريف در بخش ديگرى از صحبتهايش به محورهاى اين همايش اشاره كرد و افزود: ارتقاى توان داخلى بر پايه درس آموزى از پروژه‌ها، ايجاد و ارتقاى شبكه هاى دانشى در صنايع كشور، شاخص گذارى و ارزيابى كمى و كيفى مديريت و اجراى پروژه هاى ملى، اكتساب، رسوب و اشتراك دانش و تجربه، هم افزايى بين حوزه اى به منظور بهره گيرى حداكثرى از توانمندى هاى داخلى، شناسايى نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدات شركت هاى داخلى، بومى سازى فناورى و مديريت نوآورى، مديريت زنجيره تأمين در شرايط تحريم از جمله محورهايى هستند كه در اين همايش بررسى خواهند شد.

مهندس يقطين در پايان افزود: سخنرانى‌هاى كليدى، برگزارى كارگاه‌هاى آموزشى، پانل‌هاى ارائه تجارب و نمايشگاه دستاوردهاى داخلى از جمله برنامه‌هاى اصلى اين همايش خواهد بود. لازم به ذكر است علاقه‌مندان مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهى از مباحث علمى و كاربردى اين همايش به تارنماى اين مركز به آدرس www.Iranicds.ir مراجعه نمايند.