مرکز رشد شريف صفحه نخست

توسعه اقتصاد دانش بنيان، اولويت دانشگاه صنعتى شريف در سال ‌جارى است

New Page 1

دكتر رضا روستا آزاد رييس دانشگاه صنعتى شريف در گفتگو با روابط عمومى دانشگاه گفت: ابلاغ سياست‌هاى كلى اقتصاد مقاومتى توسط مقام معظم رهبرى در سال گذشته كه يكى از رويكردهاى اصلى آن توجه به اقتصاد دانش‌بنيان است و نامگذارى سال جديد با عنوان اقتصاد و فرهنگ، اين موضوع را بيش از پيش مورد توجه قرار مى‌دهد كه نقش دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى و فناورى ما در توليد ثروت و ارزش آفرينى براى كشور بسيار حياتى و مهم مى‌باشد. از سويى ديگر، بررسى مشكلات و معضلات صنعت و بتبع آن اقتصاد كشور، جز با نگاهى موشكافانه، علمى و عملياتى محقق نمى‌گردد و مبدا و جايگاه اين اين نگاه نيز در دانشگاه‌هاى كشور نهفته است. تلفيق علم و عمل دانشگاه و صنعت، آن هم با توجه به خصوصيات و مختصات بعضا متضاد، از جمله اصول حياتى توسعه اقتصادى كشور است كه از دل دانشگاه‌هاى فناور و اقتصادهاى دانش بنيان عملياتى مى‌گردد.
وى در ادامه افزود: با نگاه به رويكرد دانشگاه‌هاى بزرگ و مطرح جهانى در مى‌يابيم كه توسعه فناورى و توجه به تجارى‌سازى يافته‌ها و دستاوردهاى تحقيقاتى و رفع نيازهاى جامعه و صنعت بومى، يكى از رويكردهاى اصلى ايشان در توسعه اقتصادى است. اين دانشگاه‌ها، كارآفرين دانش بنيان را به عنوان يكى از ماموريت‌هاى اصلى خود قرار داده و در اين راستا برنامه‌ريزى و تلاش مى‌كنند. در واقع چه با نگاه الگوبردارى از دانشگاه‌هاى برتر دنيا و چه در راستاى پيروى از سند چشم انداز ملى، نقشه جامع علمى و ساير اسناد بالادستى، چاره‌اى جز حركت به سمت تحقق دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين وجود ندارد.
دكتر روستا آزاد گفت: در اين راستا دانشگاه صنعتى شريف، بعنوان برترين دانشگاه فنى كشور، تنها داراى يك ماموريت بخشى نيست؛ بلكه بايد در اقتصاد كشور نقشى فعال، محورى و البته بيشتر از سال هاى گذشته، بازى نمايد. اين دانشگاه بايد مكانيزم‌ها و روش‌هايى را به كار بندد تا در كنار حفظ و ارتقاى كيفيت آموزش و پژوهش‌هاى بنيادين، موضوع حل مسايل و معضلات جامعه و توليد ثروت از دانش و فناورى را نيز محقق سازد.
ظرفيت عظيم استادان دانشمند و فناور دانشگاه، كيفيت و استعداد علمى دانشجويان، حجم و جايگاه فارغ التحصيلان توانمند، ارتباط سيستماتيك با صنعت و تجارب ارزشمند گذشته، گردش مالى و حجم فعاليت شركت‌ها و نهادهاى دانش بنيان و فناور ايجاد شده در دانشگاه، حجم مقالات علمى، حجم قراردادهاى ارتباط با صنعت و عزم مديران دانشگاه بر توسعه علمى و صنعتى كشور از جمله پتانسيل‌هاى دانشگاه صنعتى شريف در توسعه اقتصادى كشور و تحقق سياست‌هاى اقتصاد مقاومتى است.
روستا آزاد با اشاره به تلاش گذشته دانشگاه در اين رابطه ادامه داد: خوشبختانه رويكردهاى يك دهه اخير دانشگاه در توجه به موضوع تجارى‌سازى فناورى و ظرفيت بسيار زياد خانواده شريف در كنار دستاوردها و موفقيت‌هاى حاصله در اين سال‌ها نويدبخش اين مهم است كه دانشگاه صنعتى شريف مى‌تواند ضمن حفظ و ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشى خود، نسبت به حل مسايل جامعه صنعتى كشور نيز موثر بوده و نقش فعال‌ترى را در توسعه اقتصادى و فناورى كشور ايفا كند.
در اين ميان، ظرفيت‌سازى و فراهم نمودن بسترهاى لازم براى شكل‌گيرى شركت‌هاى دانش‌بنيان توسط اساتيد، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان موضوع مهمى است كه بايد با حركتى پرشتاب تر دنبال شود. اين مهم ميتواند با فرهنگ سازى وسيع و هدفمند، آموزش‌هاى مداوم، برندسازى و ارتباطات هوشمند، توسعه زيرساخت‌هاى فنى مورد نياز مثل ايجاد پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف و ارتباط عملى تر صنعت با فناوران دانشگاه عملى شود. بايد به اين نكته توجه نمود كه تجارى‌سازى فناورى و كسب ارزش‌ از يافته‌هاى پژوهشى و فناورى بايد به يكى از راهكارهاى مهم در تامين منابع مالى مورد نياز دانشگاه تبديل شود و چندان هم دور از دسترس نيست.
با نگاه به موارد پيش‌گفت و در جهت ايفاى نقش شايسته دانشگاه در ارتباط با تحقق اقتصاد دانش‌بنيان ميتوان برنامه هاى سال جارى را در محورهاى زير خلاصه نمود:
• توجه به فعاليت‌هاى آموزشى و فرهنگى دانشجويان در راستاى تربيت دانش آموخته كارآفرين
• فرهنگ سازى توسعه شركت‌هاى دانش بنيان در دانشگاه در راستاى استفاده از ظرفيت دانشجويان، اساتيد و فارغ‌التحصيلان كه مهمترين دارايى‌ خانواده شريف هستند در جهت خلق ارزش از دانش و فناورى و هدف‌گذارى توليد ثروت در داخل مرزهاى كشور
• ايجاد يك شبكه فعال و موثر و پويا (شبكه شركت هاى ارزش‌آفرين) جهت هم‌افزايى ميان شركت هاى برخاسته از دانشگاه و همچنين سنجش ميزان تاثيرگذارى آنها بر اقتصاد كشور
• برنامه ريزى علمى براى رفع نيازهاى صنعت توسط دانشگاه و ارزش آفرينى كارآفرينى دانش بنيان در ميان خانواده دانشگاه صنعتى شريف
• ترويج نظريه‌هاى اقتصادى بومى با نگاه به اسناد بالادستى كشور و تلفيق همزمان مبانى صنعت و اقتصاد با اصول و ارزش‌هاى انقلاب اسلامى
• حفظ ماموريت كليدى تجارى‌سازى فناورى و تبديل شدن به دانشگاه كارآفرين و تسهيل شرايط لازم براى تحقق آن و ارتقاى دانشگاه در اين زمينه
• جذب فارغ التحصيلان توانمند دانشگاه، به‌ويژه فارغ التحصيلان مهاجرت نموده به كشورهاى ديگر در دانشگاه و شركت‌هاى دانش بنيان دانشگاه در راستاى استفاده از ظرفيت‌هاى ايشان