مرکز رشد شريف صفحه نخست

انتخاب مركز كارآفرينى شريف به عنوان مركز كارآفرينى برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناورى

مركز كارآفرينى دانشگاه شريف به عنوان يكى از مراكز برتر كارآفرينى وزارت علوم تحقيقات و فناورى در سال 1391 برگزيده شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى طى ارزيابى‌هاى انجام شده در دفاتر كارآفرينى دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، 9 مركز در بين 22 مركز كارآفرينى كه داراى قوى‌ترين عملكرد بودند را انتخاب كرد. مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف با توجه به فعاليت‌هاى متنوع و مداوم خود همچون برگزارى دوره‌هاى آموزشى، نشست‌ها، سمينارها، همايش‌ها، جشنواره‌ها و همچنين انتشار نشريه، كتاب‌هاى سالانه سى كارآفرين و كتاب‌هاى متفاوت در زمينه‌ى كارآفرينى در اين زمره قرار گرفت.

بنا بر اين گزارش، در ششمين گردهمايى رؤساى مراكز كارآفرينى دانشگاه‌ها در منطقه‌ى تهران از مهندس دهبيدى‌پور به عنوان مديريت مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف تقدير شد.