مرکز رشد شريف صفحه نخست

افتتاح مجتمع خدمات فناورى دانشگاه صنعتى شريف (دى 1392)

عکسمجتمع تخصصى فناورى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف براى استقرار تيم هاى فناورانه ارتباط با صنعت افتتاح شد.

به گزارش ايرنا اين مركز عصر روز چهارشنبه 18 دى 92 با حضور سورنا ستارى،‌معاون علمى وفناورى رياست جمهورى، رضا روستا آ‍زاد رييس دانشگاه صنعتى شريف و سعيد سهراب پور قايم مقام بنياد ملى نخبگان افتتاح شد.

رضا باقرى مدير ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتى شريف در ارتباط با اين مركز به خبرنگار علمى ايرنا گفت:اين مجتمع با مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع براى استقرار متمركزتيم هاى تحقيقاتى با گنجايش ۳۹ تيم ايجاد شده است.

وى اين مجتمع را به عنوان نخستين مركز زيرساختى متمركز در دانشگاه هاى كشور عنوان كرد كه در آن تمامى تيم هاى پژوهشى در يك مكان مسقر شده اند.

مدير ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتى شريف اظهار داشت: تا قبل از افتتاح اين مركز تيم هاى پژوهشى مرتبط با صنعت در فضاهاى آموزشى اقدام به انجام فعاليت هاى پژوهشى مى كردند كه با افتتاح اين مركز فضاهاى آموزشى و پژوهشى چند برابر خواهد شد.

وى تجارى سازى فناورى و ارايه خدمات صنعتى و فناورانه به جامعه و صنعت را يكى از رويكردهاى كليدى دانشگاه صنتى شريف در سال هاى اخير عنوان كرد و افزود: مجتمع خدمات فناورى اين دانشگاه با هدف حمايت از تيم هاى فعال ارتباط با صنعت و كارآفرينان و فن آفرينان دانشگاه ايجاد شده است.

به گفته مرادى در اين مركز قرار است دفاتر خدمات فناورى و دانش بنيان در حوزه هايى از جمله هوافضا، برق، مكانيك ، ‌مخابرات ، ديجيتال ، شبكه ، دريا ،‌ فناورى اطلاعات و ديگر زمينه ها استقرار يابند.

تصاویر مرتبط