مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشاركت دانشگاه صنعتى شريف در پروژه هاى پدافند غير عامل با استفاده از فناورى

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با تاكيد بر لزوم استفاده از فناورى‌هاى نوين در پدافند غير عامل گفت: پايان نامه‌هاى دوره‌هاى كارشناسى ارشد و دكترى مى‌تواند راهكارهايى را در اين زمينه ارائه دهد ولى در حال حاضر به آن توجهى نمى‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر رضا روستا آزاد در نشست تعامل پژوهشى دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاى اجرايى كشور با رويكرد پدافند غير عامل؛ با بيان اينكه ايجاد سازمان ملل بعد از جنگ جهانى دوم بارقه اميد در دنيا ايجاد شد كه مى‌توان در دنياى بدون جنگ مسايل بشرى را حل كرد، گفت: با مسايلى كه در جهان پس از جنگ جهانى دوم ايجاد شد به زودى اين اميد تبديل به ياس شد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به بروز جنگ‌ در كشورهاى پاكستان، افعانستان، عراق و سودان توسط قدرت‌هاى بزرگ، اظهار داشت: در جنگ‌هاى سخت و نرم و در حوزه‌هاى فرهنگى، اقتصادى و اطلاعاتى در صورتى كه هوشيارى خود را از دست دهيم قافيه را باخته‌ايم.

وى با اشاره به ضرورت پيوست‌هاى مختلف در اجراى امور مختلف ادامه داد: براى اجراى پروژه‌هايى چون احداث پل، نيروگاه‌ها و سازه‌هاى مهم در كنار پيوست‌هاى فرهنگى و محيط زيستى نياز است كه پيوست پدافند غير عامل نيز اضافه شود. روستا آزاد، با بيان اينكه دستگاه‌هاى محدودى در كشور آشنا با موضوع پدافند غير عامل هستند، خاطر نشان كرد: در زمينه فرهنگ سازى در اين زمينه نياز به برنامه ريزى داريم كه در اين راستا دانشگاه‌ها توانايى ارائه اطلاعات به حوزه‌هاى مختلف را دارند.

وى با اشاره به كاربردى كردن برخى فناورى‌ها براى پدافند غير عامل يادآور شد: در حال حاضر اليافى از نانو ذرات توليد شده است كه مانع استراق سمع مى‌شود و استفاده از اين فناورى‌ها مى‌تواند برخى از مشكلات موجود در اين زمينه را كاهش دهد. رئيس دانشگاه صنعتى شريف به برخى اقدامات اين دانشگاه در زمينه پدافند غير عامل اشاره و خاطر نشان كرد: شركت‌هاى دانش بنيان اين دانشگاه خدماتى در حوزه‌هاى تلفن همراه و غير همراه، ساختمان، عمران و مخابرات عرضه كردند و دانشگاه آمادگى دارد در پياده سازى فناورى‌هاى مختلف در حوزه پدافند غير عامل با دستگاه‌هاى ديگر مشاركت داشته باشد.

وى با تاكيد بر لزوم هدايت پايان نامه‌هاى دوره‌هاى تحصيلات تكميلى در اين زمينه يادآور شد: روزى كه در اين دانشگاه درصد قابل قبولى از پايان نامه دوره‌هاى كارشناسى ارشد و دكترى به پدافند غير عامل اختصاص يابد و كدهاى راهبردى براى ايمن كردن ماموريت‌ها استفاده شود، مشخص مى‌شود كه سازمان پدافند غير عامل توانسته است به اهداف مورد نظر دست يابد. روستا آزاد اضافه كرد: هدايت از پايان نامه‌هاى دوره‌هاى تحصيلات تكميلى مى‌تواند راهكارهاى پدافند غير عامل ارائه شود ولى در حال حاضر اين اتفاق نيفتاده است.