مرکز رشد شريف صفحه نخست

توانايى دانشگاه صنعتى شريف در ساخت ماهواره در كمتر از دو سال

رييس دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه ماهواره «شريف ست» با هويت يك طرح ملى در اختيار سازمان فضايى ايران قرار گرفته است، گفت: طبق برنامه ريزى صورت گرفته اين ماهواره پس از يك پرتاب در نوبت دوم پرتاب‌هاى فضايى آتى كشور قرار دارد.

دكتر رضا روستا آزاد در گفت‌ و گو با خبرنگار فناورى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص برخى از ويژگى‌هاى ماهواره «شريف ست» كه وظيفه عكسبردارى با قدرت تفكيك بالا را داراست، تصريح كرد: وجه تمايز عمده اين ماهواره با ماهواره‌هاى پرتاب شده قبلى تهيه عكس رنگى با قدرت تفكيك بسيار بالا است. «شريف ست» علاوه بر سنجش از راه دور، مى‌تواند از فاصله 350 تا 500 كيلومترى از بخش‌هاى مختلف زمين عكس رنگى RGB با دقت كمتر از 10 متر تهيه و به ايستگاه زمينى مخابره كند.

وى اضافه كرد:‌ وزن اين ماهواره را كمتر از 50 كيلوگرم عنوان كرد و گفت: ماهواره «شريف ست» پس از پرتاب در مدار لئو و ارتفاع 350 تا 500 كيلومترى از سطح زمين قرار مى‌گيرد. رييس دانشگاه صنعتى شريف در ادامه با بيان اينكه ماهواره «شريف ست» جزو طرح‌هاى ملى به شمار مى‌رود، اظهار كرد: زيرساخت‌هاى اين ماهواره با همت و كمك بيش از 150 نفر از دانشجويان، دانش آموختگان و استادان دانشگاه تهيه شده است و ساخت آن نيز حدود پنج سال به طول انجاميد.

به گفته روستا آزاد به دليل ايجاد زيرساخت‌هاى لازم، ماهواره‌هاى بعدى در بازه زمانى كمتر از دو سال قابل ساخت است.

رييس دانشگاه صنعتى شريف در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر سفارش‌هايى در زمينه ساخت ماهواره از داخل و خارج از كشور به دانشگاه صنعتى شريف پيشنهاد شده است كه پس از پرتاب «شريف ست»، ساخت ماهواره‌اى ديگر در دستور كار دانشگاه قرار مى‌گيرد.