مرکز رشد شريف صفحه نخست

دعوت از خيرين جهت مشاركت در طرح احداث پرديس جديد دانشگاه صنعتى شريف

New Page 1

هدیه ماندگار و باقیات صالحات

طرح احداث پرديس جديد دانشگاه صنعتى شريف در زمينى به مساحت تقريبى 42 هكتار در بزرگراه شهيد همت، جنب بزرگراه تهران-شمال (منطقه 22 شهردارى تهران) با هدف احداث «پرديس پژوهش و فن‌آورى» از آغاز سال 1392 آغاز شده است. برآورد هزينه‌ى مربوطه حدود 25 ميليارد تومان مى‌باشد كه پنجاه درصد آن را دانشگاه مى‌تواند از طريق منابع اقتصادى و دولتى تامين كند و پنجاه درصد ديگر آن بايد از ساير منابع تامين شود.

فعال نمودن اين طرح بزرگ براى آيندگان فقط با اتكا به منابع دولتى در شرايط موجود امرى بس دشوار، طولانى مدت و دور از انتظار است و دانشگاه بنا دارد با احياى سنت‌هاى پسنديده‌ى «هديه» و «وقف» كه قرن‌ها در ايران جريان داشته و بسيارى از دانشگاه‌هاى معتبر دنيا نيز به صورتى هدفمند و برنامه‌ريزى شده از آن بهره‌مند شده‌اند، از واقفين، خيرين، دانش‌آموختگان، اساتيد و دانشجويان درخواست مساعدت نمايد تا در شروع و ادامه‌ى كار اين باقيات صالحات، يارى و همراهى نمايند.

لازم به ذكر است خيرين مى‌توانند با مراجعه به وبگاه زير كمك‌هاى خود را به حساب طرح توسعه پرديس پژوهش و فن‌آورى واريز نمايند. ضمناً از كليه خيرين حقيقى و حقوقى به نحو مقتضى تقدير به عمل آمده و اسامى آنها با ذكر ميزان هديه در وبگاه پرديس پژوهش و فن‌آورى درج خواهد شد.

http://rtc.sharif.edu