مرکز رشد شريف صفحه نخست

پرتاب ماهواره شريف‌ست در نيمه اول امسال/ اعلام مشخصات شريف‌ست

دكتر رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه صنعتى شريف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس از تكميل ماهواره شريف‌ست خبر داد و گفت: اين ماهواره در نوبت پرتاب قرار دارد و پيش‌بينى مى‌شود در نيمه اول امسال به فضا پرتاب شود.

وى افزود: البته تا زمانى كه نوبت پرتاب براى ماهواره شريف‌ست صورت گيرد از فرصت استفاده كرده و اقداماتى را در زمينه توسعه اين ماهواره انجام مى‌دهيم.

روستا آزاد ادامه داد: با توجه به اينكه در حال حاضر فضاى جامعه معطوف به انتخابات رياست جمهورى است امكان پرتاب اين ماهواره كم است و اميدواريم در شش ماه اول امسال پرتاب اين ماهواره به فضا صورت گيرد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با بيان اينكه شريف‌ست با ماهواره‌بر بومى سفير يك ـ بى به فضا پرتاب مى‌شود، اضافه كرد: اين ماهواره پس از پرتاب در مدار ژئو و ارتفاع 500 كيلومترى از سطح زمين قرار خواهد گرفت.

وى درباره ويژگى‌هاى اين ماهواره گفت: وزن ماهواره دانشجويى شريف‌ست كمتر از 50 كيلوگرم است و به منظور طراحى و ساخت آن فعاليت‌هاى دقيق علمى و پژوهشى با حضور بيش از 100 نفر از دانشجويان، دانش آموختگان و اعضاى هيئت علمى دانشگاه شريف انجام شده است.