مرکز رشد شريف صفحه نخست

دومين دوره ارزيابى جهانى سازمان دانشى برتر (‌MAKE) در ايران توسط دانشگاه شريف

دانشگاه صنعتى شريف به عنوان نماينده رسمى برگزارى ارزيابى جهانى سازمان دانشى برتر (MAKE) در ايران برگزارى دومين دوره اين ارزيابى بين المللى در كشور را اعلام كرد.

به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه برگزارى اين جشنواره، جايزه جهانى سازمان دانشى برتر (MAKE: Most Admired Knowledge Enterprise) از سال 1998 با همكارى موسسه تحقيقات مديريت دانش و سرمايه فكرى Teleos و شبكه جهانى دانش (KNOW Network) به صورت ساليانه برگزار مى شود.

اين جايزه به دنبال شناساندن سازمان هايى است كه در خلق ارزش براى ذى نفعان خود از طريق تبديل دانش ها و سرمايه هاى فكرى صريح و ضمنى به محصولات (خدمات)راهكارهاى بهترى نسبت به سازمان هاى ديگر برترى دارند.

دريافت نقطه نظرات مطرح ترين و برجسته ترين اساتيد و خبرگان حوزه مديريت دانش، نوآورى و سرمايه فكرى و برنامه ريزى پياده سازى راهكارهاى نيل به مديريت دانش بنيان زير نظر نمايندگى بنياد جهانى MAKE در ايران و ارزيابى هاى ساليانه توسط اين بنياد معتبر بين المللى از عمده ترين اهداف حضور مستمر سازمان هاى پيشرو دنيا در جايزه جهانى MAKE مى باشد.

اين جايزه هر ساله در سطح جهانى (Global MAKE Award) و منطقه اى/ملى برگزار شده و مرجع معرفى سازمان هاى دانشى برتر در سراسر دنيا به شمار مى آيد. انتخاب برندگان جايزه جهانى سازمان دانشى برتر (Global MAKE Award) هر ساله توسط هياتى متشكل از مديران ارشد 500 شركت برتر دنيا (به معرفى مجله Fortune)، مجريان پيشرو در پياده سازى مديريت دانش و خبرگان حوزه سرمايه فكرى صورت مى پذيرد. حضور چشمگير و مستمر سازمان هاى معظم دنيا (نظير Microsoft، IBM، Siemens، Toyota، General Electric، ...) در اين ارزيابى، جايزه جهانى MAKE را به معتبرترين جايزه بين المللى در حوزه مديريت دانش، نوآورى و سرمايه هاى فكرى مبدل نموده است.

جايزه سازمان دانشى برتر ايران (Iran MAKE Award) كه از سال 2011 توسط دانشگاه صنعتى شريف و زير نظر مستقيم بنياد جهانى MAKE برگزار مى شود، در سطح منطقه اى/ملى بوده و به طور مشابه هر ساله در اروپا، آمريكاى شمالى، آسيا و كشورهاى چين، هند،هنگ كنگ، اندونزى، ژاپن، برزيل و هند برگزار مى شود. در نخستين دوره برگزارى اين جايزه قريب به 70 سازمان ايرانى در قالب اعضاى شركت كننده و ناظر در اين ارزيابى معتبر بين المللى حضور پيدا نمودند.

هدف از اين جايزه، علاوه بر تقدير از سازمان هاى متعهد به پياده سازى مديريت دانش محور و معرفى آن دسته از سازمان هايى است كه به كارآيى برجسته اى در حوزه تجربيات مديريت دانش، نوآورى و سرمايه فكرى دست يافته اند، ايجاد بسترى براى به اشتراك گذارى تجربيات سازمان هاى ايرانى و نيز سازمان هاى پيشرو در سطح بين المللى در حوزه مديريت دانش بنيان است. همچنين شركت در جايزه سازمان دانشى برتر آسيا (Asian MAKE Award)، منحصرا براى آن دسته از سازمان هاى ايرانى ميسر مى باشد كه در جايزه سازمان دانشى برتر ايران (Iran MAKE Award) شركت نموده و حائز جايگاه برتر در سطح ملى شوند.

هدايت و سازماندهى اين جايزه در ايران توسط دانشگاه صنعتى شريف و زير نظر شوراى عالى راهبرى جايزه جهانى MAKE در ايران انجام مى شود. دانشگاه صنعتى شريف ارزيابى سازمان هاى دانشى ايران را توسط كميته عالى داوراى متشكل از اساتيد و خبرگان حوزه مديريت دانش از سراسر كشور كه در قالب كميته هاى تخصصى داورى سازماندهى مى شوند و تحت استاندارد هاى بنياد جايزه MAKE انجام داده و برترين سازمان هاى كشور را جهت حضور در ارزيابى هاى آسيايى به بنياد جهانى MAKE معرفى مى كنند.