مرکز رشد شريف صفحه نخست

رئيس دانشگاه شريف: اجراى پروژه ملى طراحى توربو موتور در دانشگاه صنعتى شريف

رئيس دانشگاه صنعتى شريف از عقد قراردادهاى صنعتى اين دانشگاه در حوزه ماهواره خبر داد و گفت: با توجه به توانمنديهاى اين دانشگاه پروژه طراحى و ساخت توربو موتورها از سوى شوراى عتف به اين دانشگاه واگذار شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر رضا روستا آزاد در مراسم اختتاميه مسابقه هواپيماى بدون سرنشين با اشاره به اهميت توسعه فناوريهاى هوايى و فضايى، افزود: در نقشه جامع علمى كشور توجه ويژه اى به فناوريهاى فضايى شده و در معاونت علمى نيز ستاد توسعه هوافضا ايجاد شده است.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف به بيان تلاش دانشگاه هاى كشور در زمينه توسعه اين فناورى، اظهار داشت: در اين راستا بر اساس مصوبات شوراى عتف طرح ملى طراحى و توليد توربو موتور با محوريت دانشگاه شريف تعريف و در حال اجرا است.

وى با اشاره به ويژگيهاى توربو موتورها خاطر نشان كرد: توربو موتورها كاربردهاى وسيعى در حوزه هاى نيرو و نفت دارند.

روستا آزاد همچنين با اشاره به موفقيت محققان اين دانشگاه در حوزه هوافضا، ادامه داد: به دنبال اين فعاليت ها موفق به عقد قرار دادهاى صنعتى در حوزه هاى ماهواره ها شديم.