مرکز رشد شريف صفحه نخست

پرداخت پژوهانه 500 هزار تا يك ميليون تومانى به دانشجويان برتر دكترى دانشگاه شريف

معاون آموزشى دانشگاه صنعتى شريف از پرداخت پژوهانه 500 هزار تا يك ميليون تومانى به دانشجويان برتر مقطع دكترى خبر داد و گفت: در صورت تامين بودجه‌هاى لازم اين پژوهانه از مهرماه به دانشجويان پرداخت مى‌شود.

دكتر قاسم ميرعمادى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجو، با بيان اينكه پرداخت پژوهانه به دانشجويان دكترى بستگى به بودجه هاى ابلاغى وزارت علوم دارد، اظهار داشت: سال هاى گذشته حدود 350 هزار تومان پژوهانه به هر دانشجوى مقطع دكترى پرداخت مى شد كه امسال نيز برنامه ريزى هاى لازم براى پرداخت اين پژوهانه انجام شده است.

وى افزود: علاوه بر اين مبلغ، پژوهانه بيشترى از (500 هزار تا يك ميليون تومان) از طريق غير دولتى براى تعداد محدودى از دانشجويان دكترى كه داراى ويژگى هاى خاص باشند در نظر گرفته شده است.

معاون آموزشى دانشگاه صنعتى شريف رتبه علمى و صلاحيت عمومى قابل قبول را از جمله شرايط لازم براى دريافت اين پژوهانه عنوان و تصريح كرد: در صورتى كه دانشجو شرايط لازم براى دريافت اين پژوهانه را داشته باشد در طول چهار سال ماهانه بين 500 تا يك ميليون تومان به وى پرداخت مى شود.

ميرعمادى با اشاره به اينكه اين پژوهانه براى نخستين بار است كه در دانشگاه شريف پرداخت مى شود، گفت: در تعيين رتبه هاى علمى مشكلى وجود ندارد و جداول و معيارهايى در اين خصوص تعيين شده كه مى توان طبق آنها رتبه علمى فرد را مشخص كرد.

وى ادامه داد: مسئله مهم تعيين صلاحيت عمومى افرادى است كه اين پژوهانه را دريافت مى كنند و اينكه تا چه اندازه اين افراد در آينده، بيشتر براى كشور مثمر ثمر هستند.

معاون آموزشى دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به اينكه فراخوان اعطاى اين پژوهانه در هفته جارى اعلام مى شود، خاطرنشان كرد: دانشجويان بايد مدارك خود را به طور كامل تحويل دهند و در صورت تامين بودجه از مهر ماه جارى اين پژوهانه پرداخت مى شود.