مرکز رشد شريف صفحه نخست

منشور دانشگاه صنعتى شريف در راستاى افق 1404 در چهار حوزه تدوين شد

رئيس دانشگاه صنعتى شريف از تدوين منشور اين دانشگاه خبر داد و گفت: پيش نويس اين منشور در راستاى افق 1404 در حوزه هاى پژوهشى، آموزشى، فرهنگى و دانشجويى تدوين شده و در كميسيون عالى هيئت امناى دانشگاه به تصويب رسيده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر روستا آزاد در نشست مسئولان معاونت علمى و بنياد ملى نخبگان با برترين هاى آزمون سراسرى و دارندگان مدال المپيادهاى كشورى و جهانى سال 89، هدف از برگزارى اين نشست را برنامه ريزى براى آينده دانست و افزود: اين برنامه ها وجود داشته است ولى نياز به بازنگرى دارد كه در اين راستا مشاركت شما مى تواند موثر باشد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به برخى بازنگريها در آيين نامه هاى حمايتى، اظهار داشت: برخى اعتقاد دارند كه با توجه به افزايش تقاضا براى دوره هاى تحصيلات تكميلى لازم است تا حمايت ها به سمت دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد سوق داده شود كه اين امر مى تواند زمينه بررسى مسئولان امر براى بازنگرى آيين نامه هاى حمايتى باشد.

وى از تدوين منشور دانشگاه صنعتى شريف خبر داد و خاطر نشان كرد: اين منشور در راستاى افق 1404 تدوين شده است كه در حال حاضر پيش نويس آن در كميسيون عالى هيئت امناى دانشگاه به تصويب رسيد.

روستا آزاد با اشاره به جزئيات اين منشور ادامه داد: اين منشور داراى 3 برنامه 5 ساله است كه در حوزه هاى دانشجويى، آموزشى، پژوهشى و فرهنگى تدوين شد.