مرکز رشد شريف صفحه نخست

ديگر بازاريابى سنتى پاسخگو نيست!

يكى از اصول بازاريابى، خلاقيت است. در شركت هايى كه مى خواهند محصول شان را بفروشند به اين موضوع اهميت زيادى داده مى شود. در حالى كه بسيارى از شركتهاى ما به اين اصل اهميت نمى دهند. آنها اصولاً به اين نكته توجه نمى كنند كه ما بايد محصولمان را بفروشيم، نه اين كه منتظر بايستيم تا خريده شود. يعنى بايد از شركت و سازمان بيرون رفت و حتى محصول را خانه به خانه فروخت. بسيارى از بنگاه هاى كوچك و شركت هاى ما به اين فكر نمى كنند كه بازاريابى تنها به نيازهاى ايجاد شده پاسخ نمى دهد، بلكه بايد براى محصولشان در مصرف كننده احساس نياز ايجاد كنند. همچنين آنها از نمادهاى مناسب و رسانه هاى مناسب براى تبليغ كالايشان استفاده نمى كنند.

بسيارى از آنها فقط تلويزيون را براى بازاريابى و تبليغ مى شناسند و فكر مى كنند تبليغشان هم بايد اغراق گونه و حتى با دروغ باشد. در حالى كه يكى از اصول بازاريابى صداقت است. چنان كه گفته مى شود اگر مى خواهى كالايى را بفروشى، اول خودت آن را مصرف كن. همچنين بسيارى از شركت هاى ما به نيروهايى كه قرار است كالاهاى شركت را بفروشند، آموزش لازم را نمى دهند و به اين نكته توجه ندارند كه بازاريابى براى كالااختصاص به بخش بازاريابى و فروش ندارد و همه كاركنان مى توانند در بازاريابى نقش داشته باشند.

از مزايايى كه شركت ها مى توانند در بازاريابى داشته باشند، رفتار نيروى انسانى و كيفيت عرضه خدمات و توجه به شكايات مشتريان است در حالى كه ما شاهديم بسيارى از كاركنان شركت ها رفتار مناسبى ندارند و شركت ها به نكاتى مثل جابه جايى و نقل مكان مشترى توجه نمى كنند و به شكايات مشتريان اهميت نمى دهند. به عبارتى بسيارى از بنگاه هاى اقتصادى ما دفعه اول خوب مى فروشند و فكر مى كنند همين كافى است.

در حالى كه در جهان امروز رقابت بر سر خدمات پس از فروش است، وقت شناسى، عمل نكردن به تعهدات در زمان وعده داده شده، توزيع نامناسب و ... از جمله خدماتى است كه ما به ارائه آنها توجه نمى كنيم و به اين ترتيب يكى از نكات اصلى بازاريابى را رعايت نمى كنيم. بسيارى از شركت ها نيروهاى فروششان را با دقت انتخاب نمى كنند و نمايندگى ها به گونه اى نيستند كه محصول را به راحتى در اختيار خريدار قرار دهند.

در نهايت ما بايد در بازاريابى محصولمان پيگير تغييرات باشيم و به اين تغييرات واكنش نشان دهيم وگرنه در تجارت شكست مى خوريم. اصول بازاريابى به ما مى گويد كه ابتدا بازار را حاضركنيم، بعد براى كالايمان تبليغ كنيم و سپس مراقب نحوه فروشمان باشيم. در جهان پر از رقابت امروز چه تعداد از شركت هاى ما اين اصول را رعايت مى كنند. (به نقل از روزنامه تفاهم)