مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى اولين نمايشگاه كار در دانشگاه صنعتى شريف آبان 1390

با توجه به رويكرد برنامه توسعه چهارم مبنى بر افزايش جمعيت دانشجوئى كشور به سه ميليون و هفتصد هزار نفر تا پايان برنامه، در حال حاضر در كشور ما ضرورت توجه به اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهى بيش از هر زمان ديگر محسوس است. آشنائى فارغ التحصيلان با روند تغييرات سريع فضاى اقتصاد و كسب و كار، شرايط استفاده ايشان را از تجربيات و فرصتهايى كه دانشگاه ارائه مى دهد فراهم نموده و اعتماد به نفس لازم براى ورود به بازار كار مناسب را فراهم مى نمايد.

امروزه در اكثر كشورهاى توسعه يافته، سعى ميشود ارتباط ميان موسسات آموزش عالى و بنگاه هاى كسب و كار حفظ گردد و در حال حاضر اين كشورها در فضاى آموزش عالى از مرحله پافشارى بيش از اندازه بر روى برخى مهارت ها عبور كرده و با تكيه بر سازو كارهاى خلاقانه درصدد است تا ذهن فارغ التحصيلان را به شيوه اى كه منعكس كننده نيازهاى محيطهاى كارى و اجتماعى است همواره تشنه يادگيرى نگاه دارد.

اولين "نمايشگاه كار" با اهداف و محورهاى طراحى شده در راستاى توانمندسازى صنعت و جذب نيروى كار متخصص برگزار خواهد شد. اين نمايشگاه در تاريخ 2 الى 5 آبان ماه در "دانشگاه صنعتى شريف" و با همكارى "مركز كارآفرينى دانشگاه" آغاز به كار خواهد كرد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به ادرس http://jobfair.sharif.ir مراجعه فرماييد.