مرکز رشد شريف صفحه نخست

رئيس دانشگاه شريف: تدوين سند راهبردى طرح ملى توربو ماشين‌ها تا يك ماه آينده

رئيس دانشگاه شريف از تدوين مدل حقوقى، مالى و فنى طرح توربو ماشين‌ها خبر داد و گفت: سند راهبردى اين طرح تا يك ماه آينده تدوين مى‌شود.

دكتر رضا روستاآزاد در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجو، با اشاره به نياز بخش هاى مختلف كشور به توربو ماشين ها اظهار داشت: توربو ماشين ها در حوزه هاى هوايى، توربو كمپرسورها در حوزه هاى گازى و براى توزيع و صادرات گاز و توربو ژنراتورها در نيروگاه هاى برق نقش اساسى دارند.

وى با بيان اينكه در حال حاضر روزانه حدود 500 ميليون مترمكعب گاز در كشور توزيع مى شود، افزود: توزيع اين ميزان گاز توسط 200 كمپرسور انجام مى گيرد كه 250 كمپرسور ديگر نيز در حال خريدارى و نصب است؛ البته با وجود تحريم هاى بسيار مشكلات فراوانى در اين زمينه وجود دارد.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف با اشاره به نقش توربوژنراتورها در نيروگاه هاى سيكل تركيبى و سيكل گازى برق ادامه داد: در اين حوزه نيز در تامين تجهيزات و قطعات، تحريم ها بسيار آزاردهنده است.

روستاآزاد با تاكيد بر اينكه تا كنون در حوزه توربوماشين ها اقدامات بسيار خوبى در كشور انجام گرفته است، تاكيد كرد: در اين جريان شاهد موازى كارى در برخى از بخش ها و كم توجهى و غفلت در برخى ديگر از قسمت ها هستيم؛ بر اين اساس، مديريت صحيح انرژى، توان و ظرفيت ها براى تقويت بخش هاى كار شده و توجه به بخش هاى مغفول، در دستور كار قرار گرفت.

وى با اشاره به واگذارى مديريت اين طرح به دانشگاه شريف براى كاهش درصد خطاها افزود: مدل حقوقى، مالى و فنى اين طرح ملى براى مشارك تمام دستگاه ها ذيربط آماده شده و سند راهبردى آن تا يك ماه آينده تدوين مى شود.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف برنامه زمانى اجراى اين طرح را طولانى‌تر از ساير طرح ها دانست و خاطرنشان كرد: قرار است اين برنامه تا پنج سال آينده اجرايى شود.