مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى كنفرانس سلول‌هاى خورشيدى نانوساختار در شهريور 90 در دانشگاه شريف

پژوهشكده علوم و فناورى نانو دانشگاه صنعتى شريف، با هدف تمركز بر روى سلول‌هاى خورشيدى نانوساختار، كنفرانسى را در تاريخ 24 شهريور ماه سال جارى در محل اين دانشگاه برگزار خواهد كرد. شناسايى روش‌هاى نوين در ساخت سلول‌هاى نانوساختار و هم‌افزايى در توسعه اين فناورى در كشور از اهداف برگزارى اين همايش محسوب مى‌شوند.

محورهاى مورد بحث در اين كنفرانس عبارتند از:

• سلول‌هاى خورشيدى رنگدانه‌اى (Dye Solar Cells)

• سلول‌هاى خورشيدى حساس شده يا مبتنى بر نقاط كوانتومى (QD Solar Cells)

• سلول‌هاى خورشيدى آلى و پليمرى

محققين، پژوهشگران و دانشجويان رشته‌هاى مرتبط مى‌توانند تا آخر وقت ادارى روز 31 مردادماه سال جارى مقالات خود را به دبيرخانه كنفرانس ارسال كنند. گفتنى است، دانشجويان به هنگام ثبت‌نام از 50 درصد تخفيف برخوردار خواهند شد. همچنين ثبت‌نام بدون ارسال مقاله تا تاريخ 15 شهريور ماه سال جارى امكان پذير است.

متقاضيان شركت در كنفرانس سلول‌هاى خورشيدى نانوساختار مى‌توانند، براى ثبت نام به پايگاه اينترنتى كنفرانس به نشانى http://ncl.sharif.ir/NSSC90 مراجعه كنند. همچنين ارتباط با دبيرخانه كنفرانس از طريق شماره تلفن 66164118 امكان‌پذير است.